Den Naturvidenskabelige Legestue

Information
Arrangementer
Projekter
Media
Medlemmer
Kontakt

Rubens Flammerør

Rubens flammerør er en forsøgsopstilling som illustrerer såkaldte stående bølger. Gennem små huller i røret, antændes en indesluttet gas, så der ud igennem røret står små flammer. Ved af en højtaler og en plastikmembran sendes lydbølger ned igennem røret, og rammer man den rigtige tone vil man opleve flammerne danne en bølge. Med rigtig tone forstås, fysisk set, en tone med samme frekvens som rørets egenfrekvens. Egenfrekvens er egentlig et forholdsvist simpelt begreb at forstå i denne sammenhæng og kan løst sammenlignes med at svinge et sjippetov – kun nogle specielle rytmer giver anledning til bølgemønstre.

Projekt i Legestuen

Flammerøret er egentlig meget mere avanceret end hvad det umiddelbart ser ud til. Derfor tilbyder vi i Den Naturvidenskabelige Legestue flammerøret som et projekt. Hvis du er gymnasieelev eller lignende og skal til at i gang med et projektarbejde – f.eks. SRP – og synes, at flammerøret lyder interessant, tilbyder vi i Den Naturvidenskabelige Legestue at fungere som vejledere på et sådant projekt. Du får muligheden for at komme ind på Niels Bohr Instituttet og udføre forsøg i den Naturvidenskabelige Legestue med hjælp fra fysikstuderende legestuemedlemmer. Disse studerende vil fungere som medvejledere til dit projekt, sideløbende med din egen lærer.

Fanger dette projekt din interesse, kan du sende en mail til Legestuen.

Tidligere projekter

Rubens flammerør er allerede blevet udført som projekt i legestuen. To førsteårselever på Københavns Universitet skrev om Rubens flammerør i deres førsteårsprojekt. Opgaven er dermed en smule mere avanceret end, hvad der ville forventes af en gymnasial SRP, men dog vil mange af eksperimenterne være de samme. Rapporten kan ses her