Den Naturvidenskabelige Legestue

Information
Arrangementer
Projekter
Media
Medlemmer
Kontakt

Information

Legestuen blev oprindeligt grundlagt på et meget teoritungt fysikstudie. Arbejdssproget har alle dage været matematik, og naturlovene, der studeres, formuleres i abstrakte og elegante formler. Teorierne lukker sig smukt om sig selv, er internt konsistente og følger med logisk nødvendighed af hinanden. Men at gennemskue, hvad teorierne forudsiger rent eksperimentelt, er langtfra trivielt. Hertil kræves snilde, besindighed og en god sjat intuition. Det er alment kendt, at denne intuition først kommer, når man har set fysikkens love udfolde sig i et laboratorium. Man skal have prøvet at klemme fingrene, få brændt håret, få stød, etc. Det er ikke nødvendigt at bruge timer på systematiske målinger for at forstå hovedtrækkene ved en fysisk effekt; meget kan forstås kvalitativt, hvis man selv har set og følt fysikken.

Behovet for et sted, hvor netop denne intuition kunne få lov at blive opbygget, var derfor tydeligt. I november 1988 fandt en gruppe fysikstuderende et laboratorium, hvori de kunne foretage småforsøg i relation til teorien i bøgerne. Således blev Den Naturvidenskabelige Legestue oprettet. Legestuen lå i dvale i mange år, men blev genåbnet i 2007. Da var nanoscienceuddannelsen kommet til Københavns Universitet, og Legestuen kom naturligt til også at omfatte nanosciencestuderende.

Laboratorieforløbet har sidenhen undergået store forandringer, og muligheden for at prøve fysikken på egen krop er lige så stille blevet en integreret del af fysikstudiet, men Legestuen eksisterer stadig som et tilbud til de særligt interesserede studerende. Sammensætningen af medlemmer har varieret med årene, og Legestuens fokus har naturligvis ændret sig i takt med denne, men man vil altid kunne finde både praktiske fysikere i gang med et byggeprojekt, teoretikere klar på en eftermiddag i selvskab med tavle, kridt og noget endnu uforstået, numerisk anlagte fysikere i forsøget på at styre verden gennem cyberspace og show-fysikere, der gør fysikstudiet synligt udadtil gennem shows og uddannelse af den almene befolkning. De fleste medlemmer er en blanding af disse, men det hele gøres altid på bedste Legestuevis: Som vi har lyst til at gøre det.