Den Naturvidenskabelige Legestue

Information
Arrangementer
Projekter
Media
Medlemmer
Kontakt

Information

Vores primære formål er at give fysik- og nanosciencestuderende en mulighed at udføre fysikeksperimenter og derigennem opnå en bedre fysisk intuition. Imidlertid ønsker vi også at udbrede kendskabet til og interessen for fysik blandt ikke-studerende. Derfor deltager vi aktivt i naturvidenskabelige arrangementer, hvor vi udfører underholdende eksperimenter og forklarer den bagvedliggende teori på et passende niveau.

Vi er en frivillig forening og optræder som hovedregel gratis. Dette betyder også, at vi gerne kommer ud og optræder på skoler og gymnasier for klasser, som har speciel interesse i fysik. Vores “udrykningsradius” er begrænset til Hovedstadsområdet, men skole-/gymnasieklasser og andre grupper er meget velkomne til at besøge os.