Den Naturvidenskabelige Legestue

Information
Arrangementer
Projekter
Media
Medlemmer
Kontakt

Information

Den Naturvidenskabelige Legestue, Legestuen blandt venner, er en studenterforening ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet. Foreningens formål er todelt. Dels ønsker Legestuen at give de studerende ved instituttet et forum for udførelse af diverse eksperimenter (man kunne nærmest — og det gør vi — tale om en legestue), og dels ønsker Legestuen at levere en entusiastisk formidling af naturvidenskab, herunder især fysik.

Udadtil er Legestuen således en showfysik-forening, der stiller op til diverse arrangementer, for med iver og forsøgsudstyr at sprede det glade budskab om naturlovenes kontraintuitive karakter.

Indadtil på studiet forsøger Legestuen gennem sin stillen til rådighed af lokaler, udstyr og entusiasme, at skabe et levende studentermiljø for eksperimentelt interesserede studerende og herigennem knytte disse sammen, socialt såvel som fagligt og på tværs af årgangene.